Informació

El Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge té tres especialitats diferents: Psicologia (Models cognitius de Processament del Llenguatge), Lingüística (Teoria Gramatical i Processament Lingüístic) i Filosofia (Lògica i Filosofia). 

L’estudiant ha de sol·licitar l’admissió en una d’aquestes especialitats.

Estructura del màster

Per a completar el màster cada estudiant ha de fer 60 crèdits de màster, dividits de la següent manera:

  • 15 crèdits (3 cursos) de matèries comunes.
  • 15 crèdits (3 cursos) de matèries obligatòries de la branca escollida.
  • 15 crèdits (3 cursos) de matèries optatives a escollir entre les matèries optatives de qualsevol branca i les matèries obligatòries de les altres branques. 
  • 15 crèdits d’un treball final d’investigació.

Crèdits anivelladors

Els estudiants que posseeixin una formació diferent a la de la disciplina de l'especialitat a la que sol·liciten l’admissió han de fer, abans dels 60 crèdits del màster, uns quants crèdits anivelladors. La comissió d’admissió del  màster decidirà el nombre exacte de crèdits anivelladors que l’estudiant ha de fer, en funció de la titulació d’accés/formació del sol•licitant, fins un màxim de 30 crèdits.