Research Groups

This WebPage is only available in catalan language


Persones dels grups de recerca membres del equip del programa de doctorat

Filosofia (UB):

 • LOGOS Research Group in Analytic Philosophy (2017-SGR-63): 5 dones / 8 homes

Lingüística (UB)

 • Grup de Recerca en Aplicacions Lingüístiques (2017-SGR-1093): 1 dona
 • GELA- Grup d'Estudi de llengües Amenaçades (2017-SGR-630): 1 dona
 • CLiC - Centre de Llenguatge i Computació (2017-SGR-341): 2 dones / 2 homes
 • Grup GRAL, Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (2017SGR0560): 7 dones / 2 homes
 • CLiGiR, Contrastive Linguistics Germanic and  Iberorom. Languages (GIUV2019-458): 1 dona
 • Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística (2017-SGR-175): 1 home
 • Grammar and Cognition (2017SGR1265): 1 dona

Lingüística (UAB)

 • Grup de Lingüística Teòrica (2017-SGR-634): 9 dones / 8 homes 

Lingüística (URV)

 • ROLLING, Research on Language and Linguistics (2017-SGR-00165): 2 dones
 • GRLMC, Grup de Recerca en Lingüística Matemàtica (2017-SGR-00089): 1 dona

Psicologia (UB) 

 • Grup Cognició i Plasticitat Cerebral (2017-SGR-1573): 1 home / 1 dona
 • VISCA - Visió i Control de l'Acció (2017-SGR-48): 2 dones
 • Brainlab-Grup de Recerca en Neurociència Cognitiva (2017-SGR-974): 1 dona

Psicologia (URV)

 • GIP-URV, Grup d'Investigació en Psicolingüística-URV (2017-SGR-00724): 1 dona i 3 homes