Faculty

This is the list of lecturers that take part in the CCiL program. It includes professors from the 3 MA branches as well as those that teach background courses. To see available PhD advisors check this page.

Departament de Filosofia (UAB)
Albert Solé
Manolo Martínez
Thomas Sturm
Departament de Filologia Espanyola (UAB)
Ángel J. Gallego
M. Lluïsa Hernanz
Departament de Filologia Catalana (UAB)
Anna Gavarró (PhD UAB coordinator)
Carme Picallo
Jaume Mateu
Maria Teresa Espinal
Sergi Balari
Teresa Cabré
Xavier Villalba
Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència (UB)
Calixto Badesa
Esa Diaz-Leon
José A. Díez Calzada
José Martínez Fernández
Josefa Toribio
Josep Macià
Manuel Pérez Otero
Marta Campdelacreu
Sven Rosenkranz
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (UPF)
Carme Colominas
Josep Quer
Laia Mayol
Mora Maldonado
Toni Badia
Linguistics section - Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (UB)
Cedric Boeckx
Dan Dediu
Faustino Diéguez Vide (PhD UB coordinator)
Irene Castellón Masalles
Joana Rosselló
Mireia Farrús
Wendy Elvira-García
Departament de Psicologia (URV)
Daniel Rivera
Josep Demestre
M. Dolores Jiménez
Marc Guasch Moix
Pilar Ferré (PhD URV coordinator)
Departament de Filosofia (UdG)
David Pineda
Josep Lluis Prades
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació (UB)
Elisabet Tubau
J. López-Moliner
Laura Bosch
Lluís Fuentemilla
Ruth de Diego-Balaguer
Department de Filosofia (UB)
Fernando Broncano-Berrocal
Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (UPF)
Juan Manuel Toro
Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament (UB)
M. Isabel Núñez Peña
Rumen Manolov
Departament de Filologies Romàniques (URV)
Natalia Català