Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures

 

DADES

DIRECTORA

Elena Losada Soler (Universitat de Barcelona)

CODI UNESCO

636

ANY DE CREACIÓ

2003

ÀMBITS

Dones, desenvolupament i cultures

INSTITUCIONS D'ACOLLIDA

Universitat de Barcelona / Universitat de Vic

SECTOR UNESCO

Social and Human Sciences; Bureau of Strategic Planning

TIPUS DE CÀTEDRA

UNITWIN NETWORK

 

OBJECTIU

Promoure un sistema integrat d'activitats de recerca, formació, informació i documentació dins l’àmbit del gènere, el desenvolupament i la cultura. Facilitar la col·laboració entre investigadores i investigadors d'alt nivell i prestigi internacional i el professorat de les Universitats i altres institucions, principalment a Catalunya, Espanya i Europa, i a altres regions del món.

GESTIÓ DE LA CÀTEDRA

Universitat de Barcelona (Centre de recerca ADHUC - Teoria, Gènere, Sexualitat)

Gran Via de les Corts Catalanes 585, E-08007 Barcelona

T. (34) 934035653

adhuc@ub.edu

http://www.ub.edu/cdona/es/catedra-unesco-mujeres-desarrollo-y-culturas

OBJECTIUS BÀSICS I CAMPS TEMÀTICS D'ACTIVITAT

La Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures-UB, en el marc de les línies d'acció del Centre de recerca ADHUC - Teoria, Gènere, Sexualitat de la UB, concreta les seves funcions en els següents objectius i camps temàtics:

OBJECTIUS BÀSICS

  • Fer recerca sobre dones i gènere, i transferir els seus resultats.
  • Organitzar col·loquis, conferències i seminaris dins del camp dels estudis de gènere, sexualitat i crítica de la cultura.
  • Organitzar i col·laborar en activitats de formació universitària de grau i en màsters i doctorats en estudis de dones, gènere i sexualitat.
  • Establir relacions internacionals i promoure l'intercanvi acadèmic i la cooperació nacional i internacional.

CAMPS TEMÀTICS D'ACTIVITAT

  • Estudis i publicacions sobre dones i gènere en el marc de projectes de recerca finançats en convocatòries competitives.
  • Difusió de resultats en congressos, revistes i altres publicacions. Entre les més destacades: Lectora. Revista de dones i textualitat i la col·lecció “Mujeres y culturas” (Icaria editorial).
  • Cicle Gènere i crítica de la cultura, Cicle d'Escriptores, Cursos d'extensió universitària i d'estiu, Seminari de Barcelona i col·loquis i seminaris internacionals.
  • Formació en estudis de dones i gènere: assignatures en la formació de grau i estudis de màster-doctorat de la UB (especialment el màster i doctorat en Construcció i Representació d'Identitats Culturals-CRIC).
  • Intercanvi acadèmic i cooperació en temes de gènere amb diverses universitats i centres d'estudis de dones i gènere d'Europa (França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Polònia, Gran Bretanya), Nord d'Àfrica (Marroc i Tunísia) i Amèrica (Argentina, Mèxic, Brasil, Canadà, Estats Units).

RESUM HISTÒRIC DE L'ACTIVITAT DE LA CÀTEDRA

La Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures va iniciar les seves activitats l'any 2004, amb seu compartida en la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat de Vic. La gestió i pla d'activitats a la seu de la UB es desenvolupa des del Centre Dona i Literatura-Gènere, sexualitat, crítica de la cultura.

Des dels seus inicis les funcions de la càtedra, en coherència amb els objectius i camps temàtics d'acció, s'han centrat en la recerca i difusió dels estudis de dones, gènere i sexualitat a partir de l'anàlisi de discursos culturals com la literatura, el cinema, la filosofia, la història i l'art.  

PERSPECTIVES DE FUTUR DE LA CÀTEDRA

Des de la seva creació la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures ha dissenyat els seus propis objectius i camps temàtics de les seves accions, atorgant una dimensió especial a la promoció dels estudis de gènere, així com a la reflexió teòrica sobre el gènere i la comunitat, i alhora s'han ampliat les relacions d'intercanvi acadèmic universitari i de cooperació.

Les perspectives de futur de la càtedra se centren en garantir un equilibri entre les accions de recerca i formació universitària, així com les accions de sensibilització, difusió i transferència de resultats de la recerca. Paral·lelament, és prioritari aprofundir en les relacions internacionals.