Activitats previstes / Forthcoming activities

Agenda

SEMINARI À. Lorena Fuster | Flexo 4/6: El reconeixement

08, 15 i 28/03/2017

[ Info a ADHUC ] [ Info a l'Institut d'Humanitats ]

 

LECTURA DE TESI DOCTORAL El cos okupat i les autores de còmic | Marika Vila 

03/04/2017 10h30 | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 

PRINTEMPS LITTÉRAIRE BRÉSILIEN O gênero na nova literatura brasileira | Marta Barcellos, Simone Paulino, Susanna Busato, Marcelo Maluf

04/04/2017 11h-12h30 | Universitat de Barcelona

[ Info ] [ Info a Printemps Littéraires Brésilien ]

 

LABORATORI DE TESI Hibridisme, identitats i desplaçaments poblacionals | Meritxell Joan  

04/04/2017 17h | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 

CICLE INTERNACIONAL Llocs del pensament i de la transmissió en l'obra de les filòsofes

26-27/04/2017 | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 

XVII JORNADES INTERNACIONALS: María Zambrano i la novel·la

3-4/05/2017 | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 

Cinquè Taller de Tesis CRIC

CFP 20/05/2017 | TALLER 06/10/2017 | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 

SIMPOSIO Memoria encarnada. Emociones, cuerpos y migraciones en la producción cultural hispánica del siglo XXI

1-3/06/2017 | Uniwersytet Warszawski

Info ]

 

II Jornada de màster ADHUC

CFP 09/06/2017 | JORNADA 14/07/2017 | Universitat de Barcelona

 

COLLOQUE INTERNACIONAL Cixous: Corollaires d'une signature / INTERNATIONAL CONFERENCE Cixous: Corollaries of a Signature

14-16/06/2017 | Paris

[ Info ]