Couceiro, Emma

Couceiro, Emma

As entrañas horas

1998
poesia |

gallego, gallec, Galician