Gómez, Lupe

Gómez, Lupe

Os teus dedos na miña braga con regra

1999
poesia |

gallego, gallec, Galician