Marçal, Maria-Mercè

Marçal, Maria-Mercè

La passió segons Renée Vivien

1994
narrativa |

catalán, català, Catalan