Pallarés, Pilar

Pallarés, Pilar

Livro das devoracións

1996
poesia |

gallego, gallec, Galician