Riera, Carme

Riera, Carme

Qüestió d'amor propi

1998
narrativa |

catalán, català, Catalan