Riera, Carme

Riera, Carme

Te deix, amor, la mar com a penyora

1975
narrativa |

catalán, català, Catalan