Simó, Isabel-Clara

Simó, Isabel-Clara

La salvatge. Elegia de Dolores Mendoza

1994
narrativa |

catalán, català, Catalan