Yourcenar, Marguerite

Yourcenar, Marguerite

Mémoires d'Hadrien

1951
narrativa |

francés, francès, french