Activitats previstes / Forthcoming activities

Agenda

V Taller de Tesis CRIC

CFP 20/05/2017 | TALLER 06/10/2017 | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 

CFP Musas "Violencia sobre las mujeres"

30/05/2017

[ Info ]

 

CFP Lectora. Revista de dones i textualitat "Pensar amb les filòsofes. Europa com a conflicte."

01/06/2017

[ Info ]

 

SIMPOSIO Memoria encarnada. Emociones, cuerpos y migraciones en la producción cultural hispánica del siglo XXI

01-03/06/2017 | Uniwersytet Warszawski

Info ]

 

SEMINARIO Gustavo Forero | Violencias expandidas 

06/06/2017 | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 

SEMINARI Marta Albalá | Los espacios del secreto en la temprana modernidad

06/06/2017 | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 

SEMINARI Alejandro Alonso Nogueira | Desfacer a vida: biografía, autobiografía e xénero na literatura galega

07/06/2017 | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 

II Jornada de màster ADHUC

CFP 09/06/2017 | JORNADA 14/07/2017 | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 

COLLOQUE INTERNACIONAL Cixous: Corollaires d'une signature / INTERNATIONAL CONFERENCE Cixous: Corollaries of a Signature

14-16/06/2017 | Paris

[ Info ]

 

CFP Expressions Maghrébines "Tahar Djaout , 25 ans après"

30/06/2017

[ Info ]

 

CURS El meu cos és un espai polític. Les identitats a debat, amb un xic de ficció i molta actualitat

03/07/2017 - 07/07/2017

[ Info ]