Contacte

  • Claustre de Doctors
  • Universitat de Barcelona
  • Finca Agustí Pedro i Pons
     
  • Av. Vallvidrera, 25
  • 618 141 405
  • cdub@ub.edu

Resolució XXIV Premi 2020 del Claustre de Doctors

dilluns, 25 gener, 2021

El divendres 18 de desembre a les 12 del migdia per vídeo reunió (plataforma: Microsoft Teams), el jurat del XXIV Premi 2020 presidit pel Dr. Joan Elias i García  i format  pel Dr. Xavier M. Triadó Ivern, el Dr. Joan Bosch Cartes, el Dr. Jordi Vila Estapé, la Dra. Rosa Alcoy Pedrós, la Dra. M. Teresa Estrach Panella, el Dr. Gaspar Lorén Egea, el Dr. Josep Manel Parra Serra, el Dr. Jaume Mascaró Pons, el Dr. José Enrique Gargallo Gil, la Dra. Maria Rosa Buxarrais, el Dr. Joan Guàrdia Olmos, i la Dra. Marta Giralt Oms, com a secretària del Jurat. El Jurat va acordar adjudicar el XXIV Premi 2020 del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona al Dr. Roger Oria Fernández per la tesi Cell sensing of the extracellular environment: Roles of matrix rigidity, ligand density, and ligand distribution, dirigida pel Dr. Pere Roca-Cusachs Soulere de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

 

Els accèssits han estat:

 

Dr. Roger Aluja Pérez, pel seu treball: Comentari referencial a Odissea 11. Un estudi sobre l’estètica de la poesia oral a partir de la repetició i variació dels elements tradicionals, dirigit pel Dr. Jaume Pòrtulas Ambrós de la Facultat de Filologia.

 

Dra. Míriam Potrony Mateu, pel seu treball: Characterization of genetic factors associated with melanoma susceptibility and prognosis, dirigida  per la Dra. Susana Puig  de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

 

Els diplomes de reconeixement :

 

Dr. Ricard Alert Zenon,  per la tesi: Forces and flows in cells and tissues. Blebs, activegels, and collective cell migration, dirigida pel Dr. Jaume Casademunt de la Facultat de Física.

 

Dra. Miren Taberna Sanz, per la tesi: Aetiological role and prognostic value of human papillomavirus in oropharyngeal cancer patients, codirigida pel Dr. Ricard Mesía Nin i la Dra. Ma. Eulàlia Alemany Vilches de l’Idibell-Institut Català d’Oncologia, i presentada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

                                              

I els finalistes: 

 

Dr. Andreas Angourakis, per la tesi: Exploración y modelización de patrones socioecológicos y tecnoculturales en sociedades preindustriales de zonas áridas afro-eurasiáticas, de la Facultat de Geografia i Història

 

Dra.  Alba Barceló Plana, per la tesi: La il·lustració dels cicles bíblics en les haggadot catalanes del període gòtic: un estudi iconogràfic, de la Facultat de Geografia i Història

 

Dra. Cristina Díaz Perlas, per la tesi: From phage display and venoms to protease-resistant peptides: Design of BBB-shuttles and peptides targetin EGF,  de la Facultat de Química

 

Dr. Guillermo García-Pérez, per la tesi: A geometric approach to the structure of complex networks, de la Facultat de Física.

 

Documentació i enllaços:

Resolucio_jurat_xxiv_premi_2020.pdf

Si vol veure la notícia en català premi aquí

Si desea ver la noticia en castellano pulse aquí

If you want to see the news in english click here