Logo Universitat de Barcelona Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona imatge de maquetació
 
 
imatge de maquetació
Inici
Objectius
Estatuts
Òrgans de Govern
Socis
Activitats
Premi tesis doctorals
Distinció divulgació
Simposis
Altres actes
Publicacions
Impresos
Preguntes freqüents
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Secretaria del CDUB:
Finca Pedro Pons
Av. Vallvidrera. 25
08017 Barcelona

Secretaria:
Isabel Álvarez Conesa
Tel: 932 525 215
Fax: 932 520 370
e-mail: cdub@ub.edu

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Premi 2017

El premi a tesis doctoral del claustre de doctors

Dins el marc de les activitats del Claustre de Doctors, el Premi, creat l'any 1997,  ha pretès  donar a conèixer i potenciar els treballs dels joves doctorats per la Universitat de  Barcelona  i  col·laborar, així, en la difusió del valor social del títols de doctor, màxim grau acadèmic que poden assolir els estudiants formats dins la institució universitària.

 

Convocatòria oberta

XXII Premi 2018 Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona

 

Convocatòria tancada

XXI Premi 2017 Claustre de Doctors Universitat de Barcelona

Guanyadora:

 • Dra. Thais Armangué Salvador, pel seu treball Autoimmunitat sinàptica com a causa d'encefalitis associada a teratoma, epilèpsia i recidives post-encefalitis herpética a la infància, dirigit pel Dr. Josep Dalmau del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina.

Accèssits:

 • Dr. Joan Camuñas Soler, pel seu treball Force-spectroscopy of small ligands binding to nucleic acids dirigit pel Dr. Fèlix Ritort i Farran, del Departament de Físca Fonamental de la Facultat de Física.

 • Dr. Juan José García-Granero Fos, pel seu treball From gathering to farming in semi-arid northern Gujarat (India): a multy-proxy approach codirigit pel Dr. Marco Madella, la Dra. Carla Lancelotti i el Dr. Josep Ma. Gurt Esparraguera, del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història.

Diplomes de reconeixement:

 • Dra. Sebastià Riutort Isern, per la tesi Reapropiación popular de la energía en los albores de una transición incierta. Una contribución a partir del análisis de caso de Som Energia, coodirigida per la Dra. Teresa Montagut Antolí i el Dr. Joaquim Sempere Carreras del Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials de la Facultat d'Economia i Empresa.

 • Dr. Gerard Rosich, per la tesi Autonomy in and between polities: A political philosphy of modernity, coodirigida pel Dr. Peter Wagner i la Dra. Fina Birulés, del Departament de Filosofia de la Facultat de Filosofia.

Finalistes:

 • Dr. Enrique Barón González, Evaluación del impacto ambiental asociado al uso de nuevos retardantes de llama, Facultat de Química.

 • Dra. Begoña Benito Vilabriga, Remodelado cardíaco y susceptibilidad a arritmias tras ejercicio crónico intenso: estudio de mecanismos implicados, Facultat de Medicina.

 • Dr. Jordi Bermejo Gregorio, La dramaturgia poético-musical de Antonio Zamora, Facultat de Filologia.

 • Dr. Pau Medrano Bigas, Los años olvidados de Bibendum: la etapa Americana de Michelin en Milltown. Diseño, ilustración y publicidad en las compañías del neumático (1900-1930), Facultat de Belles Arts.

 • Dr. Benjamí Oller Salvia, From be venom to blood-brain barrier shuttles. Development of minimized apamin derivatives for brain delivery of antibodies and other cargoes, Facultat de Química.

 • Dr. David Peris Cerdán, PaleoBiologia de los escarabajos (Insecta:Coleoptera) de los ámbares cretáciios del oeste europeo, Facultat de Ciències de la Terra.

 • Dra. Roser Sala Llonch, Multimodal MRI study of human brain connectivity: cognitive networks, Facultat de Medicina.

 • Dr. Marc Schneeberger Pane, The role of mitofusin 2 in hypothalamic POMC neutrons: Involvement in energy balance and metabolism, Facultat de Medicina.


Documents:


Més convocatòries anteriors

XX Premi 2016 Claustre de Doctors Universitat de Barcelona

Guanyadora:

 • Dra. Marta Kulis, pel seu treball Deciphering the DNA Methylome of normal and neoplastic B Cells, coodirigit pel Dr. José Ignacio Martin Subero i pel Dr. Elias Campo Güerri, del departament de Fonaments Clínics de la facultat de Medicina.

Accèssits:

 • Dr. Xavier Camprubí Pla, pel seu treball, L'impressor Rafael Figueró (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps dirigit pel Dr. Agustí Alcoberro del departament d'Història i Arqueologia de la facultat de Geografia i Història.

 • Dr. Jesús Lozano Fernández, pel seu treball Mecanisme d'acció de l'hormona juvenil en la metamorfosi dels insectes, dirigit pel Dr. Xavier Bellés, del departament de Biologia Animal de la facultat de Biologia.

Diplomes de reconeixement:

 • Dra. Maria Almuedo Castillo, per la tesi Inducción de la regeneración y adquisición del diseño corporal en planarias: señalización de la vías JNI y WNT no canónica, coodirigida per la Dra. Teresa Adell Creixell i el Dr. Emili Saló Boixí, del departament de Genética, Microbiologia i Estadística de la facultat de Biologia.

 • Dr. Carles Barceló Pascual, per la tesi Role of kras ser 181phosphorylation on oncogénesis, dirigida per la Dra. Neus Agell Jané, del departament de Biomedicina de la facultat de Medicina.

Finalistes:

 • Dra. Anna Alemany Arias, Dynamic force espectroscopi and folding kinetic in molecular systems, Facultat de Física.

 • Dr. David Galcera Padilla, Primo Levi i la zona gris, facultat de Filosofia.

 • Dr. Sergio Garcia Segura, Tratamiento electroquímico de fármacos y colorantes en medio acuoso mediante procesos de oxidación avanzada, facultat de Química.

 • Dr. Esteve Valls Alecha, Direccionalitat, ritme, abast I naturalesa del canvi lingüístic en curs en el català nord-occidental, facultat de Filologia.

 • Dr. Enrique Herrero Casas, Stellar activity in exoplanet hosts, facultat de Física.


Documents:


XIX Premi 2015 Claustre de Doctors Universitat de Barcelona

Guanyador:

 • Dr. Pau Formosa Jordan, pel seu treball Pattern formation through lateral inhibition mediated by Notch signaling, coodirigit per la Dra. Marta Ibañes Miguez i pel Dr. José Maria Sancho Herrero, del departament d’Estructura i Constituents de la Matèria de la facultat de Física.

Accèssits:

 • Dr. Arnau Sebé Pedrós, pel seu treball, The origin of metazoan multicellularity, a genomics and functional approach coodirigit pel Dr. Iñaki Ruiz-Trillo i el Dr. Jaume Baguña Monjo, del departament de Genètica de la facultat de Biololgia

 • Dr. Pau Castell Granados, pel seu treball Orígens i evolució  de la cacera de bruixes a Catalunya (segles XV i XVI) coodirgit per la Dra. Teresa Vinyoles  i el Dr. Agustí Alcoberro del departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica  de la facultat de Geografia i Història.

Diplomes de reconeixement:

 • Dr. Ernest Miguelez Sánchez,  per la tesi Essays on the  geography of innovation: knowledge workers’ mobility, networks and spillovers, coodirigida per la Dra. Rosina Moreno Serrano i el Dr. Francesco Lissoni,  del department d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la facultat d’Economia.

 • Dra. Silvia Alemany Sierra,  per la tesi Genes, environament and their interplay in the devolpment of psychopathological characteristics and their neuroimaging correlates in general population, dirigida per la Dra. Lourdes Fañanas Saura del departament de Biologia Animal de la facultat de Biologia.

Finalistes:

 • Dr. Bernardo Berruecos Frank, Polypeiros sophia. Heródoto en la historia de la filosofía griega, facultat de Filosofia.

 • Dra. Gemma Chiva Blanch, Balanç benefici/risc del contingut en polifenols i alcohol del vi: bases científiques dels efectes del consum moderat de vi sobre el sistema cardiovascular, facultat de Medicina.

 • Dra. Norma Fàbregas Vallvé, Novel functions and interactors for Brassinosteroid receptors in Arabidopsis thaliana, facultat de Biologia.

 • Dr. Esteve Valls Alecha, Direccionalitat, ritme, abast I naturalesa del canvi lingüístic en curs en el català nord-occidental, facultat de Filologia.

 • Dra. Eva Vilella Figueras, Feasibility of Geiger-mode avalanche photodiodes in CMOS estándar technologies for tracker detectors, facultat de Física.


Documents:


XVIII Premi 2014 Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona

Guanyador:

 • Dr. Roger Prades Cosano, pel seu treball Towards a universal blood-brain barrier shuttle: protease-resistant shuttles with capacity to deliver cartos into the central nervous system, defensada a la facultat de Química i coodirigida pel Dr. Ernets Giralt i la Dra. Meritxell Teixidó del departament de Química Orgànica.

Accèssits:

 • Dr. David Amblàs Novellas, pel seu treball, Morfodinàmica sidementària de marges continentals passius silicoclàstics, coodirigit pel Dr. Miquel Canals Artigas i el Dr. Roger Urgelès Esclassans, el departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines de la facultat de Geologia.
 • Dra. Estefanía Moreno Guillén, pel seu treball Heterómeros de receptores de dopamina. Nuevos mecanismos para la regulación de la transmisión dopaminérgica, coodirigit pel Dr. Rafael Franco Fernández i la Dra. Carme Lluís Biset del departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la facultat de Biologia.

Diplomes de reconeixement:

 • Dr. Francesco Ciompi, per la tesi Multiclass Learning for Vessel Characterization in Intravascular Ultrasound, coodirigida per las Dra. Petia Radeva i el Dr. Oriol Pujol, del departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la facultat de Matemàtiques.
 • Dra. Marta Oriola Folch, per la tesi Non-destructive condition assessment of painting canvases using NIR spectometry, dirigida per la Dra. Gema Campo Francès del departament de Pintura de la facultat de Belles Arts.

Documents:

XVII Premi 2013 (doctorats 2011)

Guanyador:

 • Dr. John Jairo Aponte Varon, pel seu treball Evaluación de herramientas para prevenir la malaria durante los primeros años de vida,defensada a la facultat de Medicina i dirigida pel Dr. Pedro Alonso del Centre de Recerca en Salut Internacional (CRESIB)

Accèssits:

 • Dra. Elena Azañon Gracia, pel seu treball, Remapping touch from skin to space, dirigit pel Dr. Salvador Soto Faraco, del departament de Psicologia Bàsica de la facultat de Psicologia.
 • Dr. Oriol Vaz-Romero Trueba, pel seu treball El artista y el juguete: Viajes al imaginario occidental, desde la Antigüedad al Romanticismo (L’Artiste et le Jouet: voyages dans l’imaginaire occidental, de l’Antiquité au Romantisme), coodirigit pel Dr. Miquel Quilez Bach del departament de Pintura de la facultat de Belles Arts i pel Dr. Michel Manson de U.F.R. des Lettres des Sciencies de l’Home et des Sociétés, Université Paris-XIII.

Diplomes de reconeixement:

 • Dr. Rodrigo Almeda Garcia, per la tesi Ecophysiology of marine invertebrate planktonic larvae: species and community level approach, coodirigida pels Dr. Albert Calbet i Dr. Miquel Alcaraz, del departament d’Ecologia de la facultat de Biologia.
 • Dr. Juan Fortea Ormaechea, per la tesi Estudios multimodales de ressonància magnètica y de líquido cefalorraquídeo en la enfermedad de Alzheimer preclínica familiar y esporádica, coodirigida pel Dr. David Bartrés Faz i el Dr. José Luis Molinuevo Guix del departament de Medicina de la facultat de Medicina.

Documents:

 


XVI Premi 2012 (doctorats 2010)

Guanyador:

 • Dr. Manuel Irimia Martínez, pel seu treball Cambio Genómico y evo-devo: origen y evolución del sistema nervioso central en cordados, dirigit pel Dr. Jordi Garcia Fernández del departament de Genètica de la facultat de Biologia.

Accèssits:

 • Dr. Oriol Arteaga Barriel   “Mueller matrix polarimetry of anisotropic chiral media”,  Facultat de Física
 • Dr. Carles Múrcia Sánchez “La llengua  amaziga a l’antiguitat a partir de les fonts gregues I llatines”, Facultat de Filologia

Diplomes de reconeixement:

 • Dr. Antoni  Luque Santolaria “Structure, Mechanical Properties, and Self-Assembly of Viral Capsids”, Facultat de Física
 • Dra. Gemma Navarro Brugal “Interrelaciones moleculares y funcionales entre receptores  de dopamina, cannabionoides y adenosina en el estriado”, Facultat de Biologia

Finalistes:

 • Dra. Núria Cid Puey  “Ecology of the benthic macroinvertebrates in the lower Ebro River: community charactarization, population dynamics and bioccaumulation of pollutants in response to environmental factors”, Facultat de Biologia
 • Dr. Francisco David Corrales Cordón “Persuasión y movimiento: Estudio sobre la Retórica de Aristóteles desde sus fundamentos físicos”, Facultat de Filosofia
 • Dra. Mar Fatjó-Vilas Mestre “Neurodevelopmental markers in early and adult onset forms of schizophrenia-spectrum disorders: analysis of genetic and environmental ris factors”,  Facultat de Biologia
 • Dra. Pilar Nogués Marco “Bullionism, Specie-Point Mechanism and Bullion Flows in the Early 18th century Europe”, Facultat d’Economia i Empresa
 • Dra. Ma. Del Mar Redondo Arolas “Llegat I vigencia de les aportacions de l’exposició The Family of Man en la respresentació fotográfica de la identitat”,  Facultat de Belles Arts

Documents:

 


XV Premi 2011 (doctorats 2009)

Guanyador:

 • Dr. Carlos Mas Moruno, Disseny i sintesí de pèptids neutralitzants d’endotoxines bacterianes com a agents terapèutics per al tractament de la septicèmia , dirigida pel Dr. Fernando Albericio Palomera del Departament de Química Or gànica de la Facultat de Química.

Accèssits:

 • Dra. Blanca Molins Monteys, Mecanisme de formació del trombe en condicions de flux arterial: efecte de la proteïna c-reactiva i de la rosuvastatina, coodirigida per la Dra. Lina Badimon i el Dr. Carles Mendieta, del Departament de Ciències Fisiològiques II de la Facultat de Medicina
 • Dra. Núria Sara Miras Boronat, “Wittgestein y Gada mer: lenguaje, praxis, razón. El problema del pluralismo a través de la filosofia del lenguaje” dirigida pel Dr. José Manuel Bermudo Ávila del Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica de la Facultat de Filosofia.

Finalistes:

 • Dr. Jaume Pellicer Moscardó, Sistemàtica i filogènia d’Artemisa i gèneres relacionats: una aproximació citogenètica i molecular amb especial èmfasi en el subgènere Dracunculus, codirigida per la Dra. Teresa Garnatje Roca i el Dr. Joan Vallès, del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la Facultat de Farmàcia.
 • Dr. Biel Obrador Sala, Environmental shaping and carbon cycling in a macrophyte-dominat ed Mediterranenean coastal lagoonr, dirigida pel Dr. Joan Lluis Pretus, del Departament d’Ecologia de la Facultat de Biologia.

Documents:

 


XIV Premi 2010 (doctorats 2008)

Guanyador:

 • Dr. Javier Gómez Fernández amb la tesi doctoral Fabrication and characterization of nanostructures on Chitosan biocompatible surfaces, que han dirigit el Dr. Josep Samitier i Martí i el Dr. Christopher A. Mills

Accèsits:

 • Dra. Susana Gordo Villoslada per la tesi Use of calix(4)arenas to recover the self-asembly ability of mustated p53 tetramaritzation domanins, que ha dirigit el Dr. Ernest Giralt.
 • Dra. Montserrat Gustems per la tesi Estudio del enchancer del promotor principal inmediatamenebte temprano del citomegalorius humano y modulación por los factores de transcripción celulares NP-NB y AP-1, dirigida per la Dra. Ana Angulo Aguado.

Finalistes:

 • Dr. Jose Maria Martínez Navio amb la tesi Potenciación de la respuesta immunolaógica en la infección por el Virus de Inmunodefiencia Humana, dirigida pel Dr. Rafael Franco i la Dra. Josefa Mallol.
 • Dr. Xavier Moya Raposo amb la tesi Comportament vibracional i magnètic d'aliatges funcionals tipus Heusler, que ha dirigit el Dr. Lluís Mañosa Carrera.

 


XIII Premi 2009 (doctorats 2007)

XIIè Premi Claustre de Doctors de la UB (any 2009)

Guanyadora:

 • Dra. Vanessa Soto Cerrato amb la tesi doctoral Caracterización del efecto anticanceroso e identificación de dianas moleculares de principios activos procedentes de Serratia marcescens.

Accèssits:

 • Dr.Javier Pamparacuatro Martín per la tesi La teoría del lenguaje en Port-royal, que ha dirigit Salvi T Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura
 • Dr.Pau Figueras Barnera per la tesi Aspectes clàssics i quàntics de forats negres en diverses dimensions, dirigida per Roberto Emparan, del Departament de Física Fonamental de la Facultat de Física

Finalistes:

 • Dra. Ruth Serra Moreno amb la tesi Estudio de la lisogenia doble de fagos-Stx dirigida per Joan Jofre i Maite Muniesa del Departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia

 • Dr. Daniel James Marcelino amb la tesi Interacciones entre receptores de membrana del sistema nervioso central, dirigida per Rafael Franco Dr.Enric Canela del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia.

 


XII Premi 2008 (doctorats 2006)

XIIè Premi Claustre de Doctors de la UB (any 2008)

Guanyadora:

 • Dra. Raquel Garcia Castellanos, amb la tesi doctoral Estudio estructural y funcional del regulador transcripcional de la resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus, MecI , dirigida pel Dr. Xavier Gomis Rüth.

Accèssits:

 • Dra. Èlia Benito Gutiérrez per la tesi Factores y receptores neurotróficos en el prevertebrado arquetípico anfioxo, dirigida pel Dr.Jordi Garcia Fernández
 • Dra. Diana Carrió Invernizzi per la tesi Entre Nápoles y España. Cultura política y mecenazgo artístico de los virreyes Pascual y Pedro Antonio de Aragón (1611-1672), dirigida pel Dr.Joan Lluís Palos i la Dra. Imma Socias.

Finalistes:

 • Dr. Abelardo Montero Sáez per Problemàtica clínica de las infecciones por “acinetobacter baumannii” multiresistente: aplicación de un modelo de neumonía experimental en el ratón, dirigida pel Dr. Javier Ariza Cardenal i el Dr. Xavier Corbella Virós
 • Dr. Marc Pere Titus per Preparation, characterization and modeling of zeolite NaA membranes for the pervaporation dehydration of alcohol mixtures, dirigida pel Dr. Fidel Cunill i el Dr. Joan Llorens

 


XI Premi 2007 (doctorats 2005)

XIè Premi Claustre de Doctors de la UB (any 2007)

Guanyador:
Dr. David Pineda Tomàs, pel seu treball: Aïllament i caracterització funcional del elements Paxo i sineoculis com a component de la xarxa gènica implicada en la regeneració dels ulls a planàries.

Discurs del guanyador Dr. David Pineda Tomàs en format PDF

Accèssit:
Dr. David García i Rubert, pel seu treball: El poblament del primer ferro a les terres del riu Sènia. Els assentaments de la Moleta del Remei, Sant Jaume. La ferradura i la cogula durant els segles VII i VI ane

Finalistes:
Dra. María Esperanza Domínguez Castro, pel seu treball: Espacio y tiempo en la narrativa de Juan Marsé

Dr. Marc Viñas Canals, pel seu treball: Biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos: caracterización microbiologica, química y ecotoxicológica.

Dr. Frederic Bartomeus Ferré, pel seu treball: Lévy processes in Animal Movement and Dispersal

 X Premi 2006 (doctorats 2004)

Xè Premi Claustre de Doctors de la UB (any 2006)

Participants:
88 candidats (doctors de l'any 2004)

Guanyadora:
Dra. Ma. Teresa Casals Senent, pel seu treball. Patologia molecular del gen CFTR: fribosi quística i fenotips relacionats.

Discurs de la guanyadora Dra. Ma. Teresa Casals Senent en format PDF

Accèssit:
Dr. Joaquim Puig i Sadurní, pel seu treball. Reducibility of Quasi-Periodic Skew-Products and the spectrum of Schrödinger Operators.

Finalistes:
Dr. Sergio Alonso Muñoz, pel seu treball. Propagation of waves in excitable media under spatio-temporal forling.

Dra. Claudia Pons Moll, pel seu treball. Els contactes consonàntics en Balear. Descripció i anàlisi.

Dra. Maria Mercè Roqué Moreno, pel seu treball. Identificació de mecanismes d' inflamació i proliferació cel·lular implicats en la restenosi. Aplicació d'un model muri d'hiperplàcia intimal

 Convocatòria 2005

IXè Premi Claustre de Doctors de la UB (any 2005)

Participants : 110 candidats (doctors de l'any 2003)

Guanyador:
Dr. Carles Mancho Suárez, pel seu treball. La pintura mural a Catalunya durant l'alta Edat Mitjana.

Accèsit:
Dr. Victor Rotger Cerdá, pel seu treball. Abelian varieties with quaternionic multiplication and their moduli.

Finalistes:
Dra. Sílvia Margarita Beà Bobet, pel seu treball: Alteracions cromosòmiques i moleculars en informes no Hodgkin humans i el seu signicat clínic i biològic (LCM, LLC-C, i SR).

Dr. Antoni Bosch Veciana, pel seu treball: Amistat i unitat en el Lisis de Plató. El lisis de Plató com a narració d'una synousia diagonal socràtica.

Dr. Domingo Gallardo Sainz, pel seu treball: Nuevas estrategias para la caracterización de las mutaciones responsables de las Hemofilias A y B en la población española.

 Convocatòria 2004

VIIIè Premi Claustre de Doctors de la UB (any 2004)

Participants: 137 candidats (doctors de l'any 2002)

Guanyadora:
Dra. Ana Moreno Caballud, pel seu treball. Registro del aporte de polvo de origen sahariano y de la productividad oceánica en la Cuenca del Norte de Canarias y en el Mar de Alborán.

Accèssit:
Dr. Iñaki Ruíz Trillo, pel seu treball: Acels i nemertodermàtides basals o Platihelmints? Aproximació multigènica a l'origen dels metazous bilaterals.

Finalistes:
Dr.Antoni Conejo da Pena, pel seu treball: Assistència i hospitalitat a l'edat mitjana. L'arquitectura dels hospitals catalans: del gòtic al primer renaixement.

Dra. Yolanda Fernàndez Amurgo, pel seu treball: Contribució de la sobreexpressió del Bcl-2 i Bcl-xL i la inhibició de l'apoptosi en la progressió metastàtica de cancer de mama.

Dra. Berta Puig Martorell, pel seu treball: Vies de senyalització de mort cel·lular en neurodegeneració.

 Convocatòria 2003

VIIè Premi Claustre de Doctors de la UB (any 2003)

Participants: 148 candidats (doctors de l'any 2001)

Guanyador:
Dr. Enrique González García, pel seu treball: Efecto Túnel Resonante y Coherencia Cuántica en materiales magnéticos mesoscópicos.

Accèsit:
Dra. Elena Cubero Jordà, pel seu treball: Estudio teórico de nucleobases: Implicaciones estructurales en ácidos nucleicos. 

Finalistes:
Dr. Luis Andrés Bredlow, pel seu treball: El poema de Parménides. Un ensayo de interpretación.

Dra. Begoñá Martínez de Tejada, pel seu treball: VIH y gestación. Prevalencia, factores asociados, evolución temporal de la epidemia y transmisión vertical.

Dr. Francesc Mitjans, pel seu treball: Efecte dels antagonistes de la integrina v· en la progressió del melanoma i en l'angiogènesi tumoral.

 Convocatòria 2002

VI Premi Claustre de Doctors de la UB (any 2002)

Participants:

155 candidats (doctors l'any 2000)

Guanyador:
Dr. Xavier Corbella Virós, pel seu treball: Epidiomologia Clínica i mesures de control de la infecció nosocomial per Acinetobacter baumannii multiresistent.

Finalista:
Dr. Joan Simon Soler, pel seu treball: World volume approach to string theory.Convocatòria 2001

V Premi Claustre de Doctors de la UB (any 2001)

Participants: 32 candidats (doctor l'any 1999)

Guanyadora:
Dra. Maria Esperança Ginebra Molins, pel seu treball: L'aplicació del dret civil de Catalunya: la qualitat jurídica de català.

Finalista:
Dra. Mònica Garcia Lopez, pel seu treball: Péptidos sintéticos contra el virus de la hepatitis A. Diseño de estructuras inmunoadyuvantes.


Convocatòria 2000

IV Premi Claustre de Doctors de la UB (any 2000)

Participants:
82 candidats (doctor l'any 1998)

Guanyador:
Dr. Albert Barberà Lluís, pel seu treball: El tungstat: una nova aproximació a la terapèutica de la diabetis (Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.

Finalistes:
Dr. Josep M. Casanovas Fontova, pel seu treball: Paper dels receptors 5-ht 1A pre- i postsinàptics en el control del sistema serotoninèrgic al cervell de rata.

Dr. Miquel-Albert Soler Martí, pel seu treball: Didàctica multisensorial de les ciències: un nou mètode per a alumnes cecs, deficients visuals i sense problemes de visió.


Convocatòria 1999

III Premi Claustre de Doctors de la UB (any 1999)

Participants:
59 candidats (doctors de l'any 1997)

Guanyador:
Dr. David Comas i Martínez, pel seu treball Anàlisi de la diversitat del genoma humà: sistema HLA i DNA mitocondrial (Departament de Biologia Animal).

Finalistes:
Dr. David Larío Loyo, pel seu treball Propagació de Partícules de Baixa Energia a Través del Medi Interplanetari: Modelització de la seva Injecció des de Xocs Interplaneraris.
Dra. Glòria Torres i Asensio, pel seu treball La 'Materia de Bretaña' en la literatura latina medieval. La leyenda artúrica en la hagiografía celtolatina medieval.Convocatòria 1998

II Premi Claustre de Doctors de la UB (any 1998)

Participants:
61 candidats (doctors de l'any 1996)

Guanyadora:
Dra. Mercè Bergadà Zapata, pel seu treball Contribució a l'estudi geoarqueològic dels assentaments prehistòrics del Pleistocè Superior i l'Holocè inicial a Catalunya. (Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia).

Finalistes:
Dra. Susanna Baqué López, pel seu treball Aproximacions in vitro a la teràpia gènica de malalties metabòliques emprant adenovirus recombinats.

Josep M. Izquierdo Aznar, pel seu treball Análisis de soluciones para juegos cooperativos de valores medios crecientes respecto a un vector: Juegos financieros.


Convocatòria 1997

I Premi Claustre de Doctors de la UB (any 1997)

Participants:
99 candidats (doctors dels anys 1994 i 1995)

Guanyador:
Dr. Esteban Poch López de Briñas, pel seu treball Calci i PH intracel·lulars en la  hipertensió arterial essencial. (Departament de Medicina).

Finalistes:
Dr. Marià Barrientos, pel seu treball Clima histórico de Catalunya. Aproximación a sus características generales -siglos XV-XIX-.

Dr. David Bueno, pel seu treball Caracterització territorial i cel·lular de la planaria Dugesia (G) tigrina mitjançant anticossos monoclonals. Aplicacions a l'estudi de la regeneració.


 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Entorns Web
Última actualització 23.03.2018
imatge de maquetació