Informe 2020

Informació pel PAS Laboral UB

Presentació de l’Informe 2020

Us presenten un recull de les accions portades a terme per aquest Comitè en el transcurs d’aquest any 2020.

Trobareu acords assolits, acords previstos encara en fase de negociació que treballem per assolir en les properes setmanes, i desacords evidents.

En qualsevol dels casos, us volem oferir els detalls sobre la situació actual dels asumptes que han marcat les nostres agendes aquest any.

Reconeixement a l’esforç del PASL en període de pandèmia al llarg del 2020

Un any que ens ha marcat a totes les persones que formem part del PAS, personal i professionalment.

Us desitgem a totes i tots que vosaltres i els vostres us mantingueu sans i us volem agrair l’enorme esforç d’implicació personal en l’exercici de les vostres responsabilitats professionals que, sense quedar reflectit en números o estadístiques, ens permet mantenir el servei públic i de qualitat que oferim.

Des del Comitè hem treballat per fer-vos més lleuger aquest esforç sobretot en aquells moments en els quals calia més seguretat tant personal com laboral. I amb aquest objectiu seguim a la vostra disposició. Treballarem, amb la vostra col·laboració, perquè tot aquest esforç que esteu portant a terme es vegi reconegut en forma de millora de les condicions actuals de treball i en consolidació d’aquelles noves dinàmiques que ens poden afavorir la nostra tasca com a col·lectiu.

Seguim a la vostra disposició mitjançant aquest nou canal web i els canals habituals.

Ànim i salut.

Accions portades a terme

 • Concursos de PASL: Informe del CEPASL
 • Teletreball: Informe del CEPASL
 • Jubilació Parcial amb contracte de relleu: Informe del CEPASL 
 • Roba de Treball: Informe del CEPASL 
 • Pla d’Igualtat: Denúncia a Inspecció de Treball i de la Seguretat Social de Catalunya. (13 novembre) Informe del CEPASL
 • Contenciós administratiu per la laboralització dels llocs de treball de tècnics especialistes del CRAI: Informe del CEPASL 
 • Situació de les persones treballadores que superen els 545 dies (18 mesos) en situació d’IT. Informe del CEPASL
 • Contractació Temporal: Aplicació de l’article 22 del VI Conveni Col·lectiu. Proposta de negociació a la Direcció d’Organització i Recursos Humans (18 febrer).
  En desacord amb els procediments de contractació temporal de PASL a la UB, tot i la proposta d’acord presentada, els membres d’aquest CEPASL participaran en els tribunals com a persones observadores, tot i deixant constància de l’incompliment de l’establert en l’esmentat article 22. Proposta d’acord
 • Treballs de categoria superior:  Aplicació de l’article 26 del VI Conveni Col·lectiu. Proposta de negociació a la Direcció d’Organització i Recursos Humans (3 de juny). Proposta d’acord 
 • Concurs en torn de nou ingrés. Acord per la publicació de 73 places en 3a Fase (OPO 2017 i 2018, i Taxa addicional). Document d’acord
 • Acord complementari a l’acord de bases reguladores per a la mobilitat voluntària del personal d’administració i serveis laboral fix mitjançant la provisió temporal de llocs de treball per motiu de jubilació parcial. Document d’acord

Altres informacions

 • Adhesió al Pla de Gestió de l’Experiència acordat amb la Junta de PASF .
  El 10 d’octubre de 2019 el Comitè d’Empresa de PASL va demanar a la Direcció d’Organització i RH l’adhesió del PASL al Pla de Gestió de l’Experiència acordat amb la Junta de PAS Funcionari.
  Aquest pla suposa la reducció d’1h laborable al dia per a persones majors de 60 anys.
  Fins a data d’avui hem reiterat la petició, però sense resposta oficial per part de l’Àrea d’Organització i Recursos Humans.
 • PILS. Petició d’estudi de dimensionament i funcionsSuport a la docència semipresencial. 
  Al llarg de l’any s’ha demanat, per part del Comitè d’Empresa de PASL, en les diverses reunions de la Comissió Delegada de PAS, un estudi sobre el dimensionament i les funcions de l’àmbit d’Informació i Logistica.
 • Drets meritats en situació d’IT.
  En el cas d’aquelles persones en situació d’IT que no han vist reflectit a la seva nòmina els increments retributius consolidats, des del CEPASL hem sol·licitat a la Gerència la regulació d’aquesta situació i el cobrament de l’import relatiu als mesos pendents.
 • Calendari laboral.
  Arrel de la recuperació de la jornada de 35 hores setmanals, i conjuntament amb la Junta de PAS de la UB, tenim pendent tancar un acord amb la Gerència sobre jornada laboral que incorpori elements de flexibilització i respecte a la conciliació amb la vida personal i familiar.
  La negociació prèvia ha permès ampliar el termini de gaudiment dels dies d’afers propis pendents de 2020 fins el 30 de juny de 2021.
  Instruccions de Gerència 4 desembre 2020 (Calendari Laboral 2021 / Afers propis)