Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Grup CECEM Imatge de diagramació
Español English Inici CECEM Inici Departament Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Grup de Cromatografia, Electroforesi Capil·lar i Espectrometria de Masses
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació   Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Grup CECEM
Presentació
Localització
Membres
Recerca
Activitat de Recerca
Projectes
Instrumentació
Publicacions
Serveis
Anàlisi
Cursos i Seminaris
Assessoria
Enllaços
 
 
 
Icona d'informació

Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Departament de Química Analítica. Facultat de Química

Martí i Franquès 1-11, 08028-Barcelona

Tel.: +34-934021276
Fax: +34-934021233

Imatge de diagramació  

Presentació del Grup CECEM

 
   

 

 
 

El grup de Cromatografia, Electroforesi Capil·lar i Espectrometria de Masses (CECEM) del Departament de Química Analítica de la Universitat de Barcelona va ser creat a principis dels anys 90 i agrupa a professors i estudiants de doctorat que duen a terme recerca en àrees d’investigació tant bàsica com aplicada de Química Analítica.


L'activitat del nostre grup de recerca es centra bàsicament en l'establiment de metodologies analítiques per a la identificació i determinació de compostos orgànics en mostres ambientals, alimentàries, farmacèutiques  i d'origen biològic. La recerca es dirigeix a solucionar els dos majors problemes en aquest camp que són d’una banda l’anàlisi de compostos a concentracions molt baixes i per altre la complexitat de les matrius.


Una característica comú de totes les metodologies analítiques establertes en les diferents línies de treball és que totes elles estan basades en la utilització de tècniques de separació. Amb l'objectiu  d'augmentar la selectivitat i per a la identificació inequívoca dels analits hom treballa especialment en l'acoblament de tècniques de separació a l'espectrometria de masses (CG-MS, LC-MS i CE-MS) i en l’establiment de nous mètodes de preconcentració i “clean-up”.


Entre els mètodes desenvolupats en el nostre grup de treball que tenen especial rellevància hom pot citar la utilització de l’espectrometria de masses en tàndem en una trampa de ions (ITMS/MS) per a l’anàlisi de dioxines, furans, no-orto i mono-orto PCBs en mostres mediambientals i alimentàries que permet disposar d’un mètode validat i de menys cost que la espectrometria de masses d’alta resolució per a l’anàlisi d’aquests compostos. Per altra banda, la utilització de l’espectrometria de masses MSn en un IT combinada amb la utilització de la mesura de la massa exacta en un Q-TOF ha permès l’establiment de rutes de fragmentació de diverses famílies de compostos per exemple les amines heterocícliques. L’establiment de rutes de fragmentació és d’especial interès per a la identificació de compostos desconeguts.


Alguns dels mètodes de LC-MS/MS establerts en el nostre grup de treball per a l’anàlisi de contaminants en mostres ambientals o alimentàries per exemple per a l’anàlisi de compostos catiònics com els Quats o bé d’amines heterocícliques, han esdevingut avui dia mètodes de referència a Europa. Per altra banda el grup ha estat el primer a Espanya en acoblar l’electroforesi capil·lar a l’espectrometria de masses (CE-MS) i en la utilització de la tècnica de fraccionament per flux i camp  (FFF).

 
     
 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Grup CECEM
Última actualització o validació:17.05.2007