ICCPR

Data: 
del Dilluns, 9 Juliol 2012 al Dijous, 12 Juliol 2012
Lloc: 
Barcelona
Organitzadors: 
CECUPS - International Journal of Cultural Policy
Linia de recerca: 
Política cultural y Diplomacia cultural

VII International Conference on Cultural Policy Research
 
Mig segle després de la seva invenció com a categoria, la política cultural s'ha transformat significativament; de la perspectiva del benestar s'ha passat a la del desenvolupament i la lògica de govern ha esdevingut la lògica de la governança. Aquests canvis només es poden entendre dins el marc més ampli de les transformacions que han experimentat la cultura i la política durant aquests temps. La globalització de la cultura, la seva mutació digital, el seu pes reforçat en la dinàmica social i econòmica, són factors que influeixen en la transformació de les relacions entre cultura i política, així com en la definició i en les problemàtiques de la política cultural. Aquest també és el cas de la mediació de la política, la seva complexitat creixent (entre allò global i allò local, allò públic i allò privat) i els seus problemes multiculturals. Així doncs, l'estudi de la política cultural ha d'obrir-se avui a la consideració dels marcs més generals que formen aquest objecte: cultura i política.

La finalitat de la ICCPR2012, organitzada pel Centre d'Estudis sobre Cultura, Política i Societat (CECUPS) de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la publicació anglesa International Journal of Cultural Policy, és fer front al repte de reconsiderar l'anàlisi de la política cultural des dels paràmetres més amplis de la relació entre cultura i política. En aquest encontre s'analitzaran els diferents aspectes d'aquesta relació des d'una perspectiva acadèmica i interdisciplinària, oberta tant a les ciències socials com a les humanitats.
Barcelona és un centre cultural amb una vida cultural molt dinàmica i d'això en traurem profit per a organitzar alguns debats públics significatius sobre els reptes actuals que afronta la política cultural. D'aquesta manera, també connectarem l'encontre amb la dinàmica política i cultural de la ciutat. La reunió de Barcelona contarà amb la participació d'acadèmics de renom de tot el món i esperem atreure participants dels cinc continents. En conseqüència, la llengua principal de la conferència serà l'anglès. No obstant, tenint en compte els vincles culturals de la ciutat i l'expectativa d'un alt índex de participació d'acadèmics hispanoamericans i espanyols, el castellà també estarà present a les sessions plenàries, on es farà una traducció simultània, així com a altres sessions específiques.