Anna Clot-Garrell

Email: annaclotgarrell@ub.edu

Anna Clot-Garrell és investigadora postdoctoral Juan de la Cierva-Formació. Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, la seva investigació ha girat entorn a la sociologia clàssica i contemporània, la sociologia cultural i la sociologia de la religió. Ha treballat en diferents projectes que han explorat les transformacions contemporànies del fenomen religiós, la diversitat i les minories religioses en els espais públics, les noves espiritualitats i cultures terapèutiques combinant el treball teòric i empíric. El seu projecte d’investigació actual, La política dels futurs climàtics imaginats, explora els imaginaris eco-socials que emergeixen en el marc de la crisi climàtica actual.
 
Publicacions: http://ub.academia.edu/AnnaClotGarrell
 

Publicacions