María Victoria Sánchez Belando

Despatx: 4107
Telèfon: 934034896
Email: victoriasanchez@ub.edu

Ma. Victoria Sánchez Belando és Llicenciada en Comunicació Social per la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) i Màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona. Actualment és candidata a Doctora en Sociologia per aquesta mateixa universitat. Ha participat com a investigadora en la Facultat d'Arts i Disseny de la Universitat Nacional de Cuyo en projectes sobre Història Social de l'Art i Sociologia de la Cultura. Des de 2011 és professora convidada i professora associada del Màster en Gestió Cultural, del Màster de Sociologia i del Grau de Sociologia de la Universitat de Barcelona. Ha col•laborat en la investigació El Sistema de la Política Cultural a Espanya, desenvolupada pel Centre d'Estudis sobre Cultura Política i Societat (CECUPS) i a diversos estudis de recerca i consultories sobre Cultura i desenvolupament local, politiques Culturlas i Patrimonials. Dins de la línia d'investigació Governabilitat, innovació i sostenibilitat, la seva tesi doctoral se centra en l'estudi de la innovació social en les polítiques socio-culturals locals en el cas de la ciutat de Barcelona. 
 

Publicacions
 

2018

María Victoria Sánchez Belando. 2018. Governing the Socio-Cultural Field of the City from the bottom-up. Potential and limits of Community-Management in the case of Barcelona.. International Sociological Association (ISA). XIX ISA World Congress of Sociology. Toronto, Canadá, 15 – 21 de juliol 2018.
María Victoria Sánchez Belando. 2018. Broadening Conceptual Horizons of Creativity. A Comparative Analysis of Creative Processes through the Case of Community Managed Socio-Cultural Centers in Two Differentiated Urban Contexts.. International Sociological Association (ISA). XIX ISA World Congress of Sociology. Toronto, Canadá, 15 – 21 de juliol 2018..

2017

María Victoria Sánchez Belando. 2017. Building alternatives to the creative turn in Barcelona: The Case of the socio-cultural Centre Can Batlló. City, Culture and Society. Elsevier.

2016

María Victoria Sánchez Belando. 2016. La Gestión Comunitaria como práctica de innovación social en cultura: explorando nuevas formas de gobernar el ámbito socio-cultural de la ciudad de Barcelona . GT Sociología Económica y GT Sociología de las Artes y la Cultura - XII Congreso de Sociología de la Federación Española de Sociología. Gijón.

2015

María Victoria Sánchez Belando. Rius, J. . 2015. Modelo Barcelona y política cultural: usos y abusos de la cultura por parte de un modelo emprendedor de desarrollo local. . EURE, Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales . Santiago de Chile. V. 41, nº 122.
María Victoria Sánchez Belando. 2015. Las Políticas culturales de proximidad en el Paradigma de la ciudad creativa: el caso del programa de centros cívicos en la ciudad de Barcelona.. Política y Sociedad . Madrid. forthcoming.
María Victoria Sánchez Belando. 2015. Prácticas y discursos sobre gestión participativa y políticas socio-culturales de proximidad en el paradigma de la creatividad: el caso del programa de Centros Cívicos en la ciudad de Barcelona.. Comité de Sociologia de las Artes y la Cultura de la Federación Española de Sociología. Barcelona.

2014

María Victoria Sánchez Belando. 2014. The creative city's cracks: contestation and social innovation in the city of Barcelona. The Case of the Socio-Cultural Center Can Batllo. International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR) 2014- University of Hildesheim. Germany. .

2012

María Victoria Sánchez Belando. Rius, J.; Zarlenga, M. . 2012. ¿Ciudad creativa y ciudad sostenible?: Un análisis crítico del modelo Barcelona de políticas culturales. . Revista Crítica de Ciências Sociais RCCS. Coimbra. 99.

2003

María Victoria Sánchez Belando. 2003. La acción privada en la gestión de la cultura local. Revista Alternativas, Serie Espacio pedagógico. Universidad Nacional de San Luis. San Luis, Argentina. Vol. 8, nº 31. 115-130.