Mariano Martín Zamorano

Email: marianozamorano@ub.edu

Mariano Martín Zamorano és doctor en Gestió de la Cultura i el Patrimoni per la Universitat de Barcelona (UB). La seva tesi "La disputa sobre la representació exterior a les polítiques culturals contemporànies: el cas de la paradiplomàcia cultural de Catalunya", va rebre el Cum Laude i la Menció Internacional (2015). Zamorano té un Màster en Gestió Cultural (UB), és llicenciat i professor en Arts Visuals per la Universitat Nacional de Cuyo, Argentina, i també va realitzar el Grau en Història de l'Art a la mateixa Universitat.
Al llarg de la seva carrera ha obtingut quatre beques de recerca individuals. Al 2010 va obtenir una beca / contracte de Personal de Recerca en Formació (APIF-UB), que va facilitar la realització del seu doctorat.
Zamorano està especialitzat en les polítiques culturals públiques tan a nivell nacional com internacional i té diverses publicacions en revistes científiques, llibres i capítols de llibres en aquests camps. Compta amb més de deu anys d'experiència en el disseny, coordinació i desenvolupament de projectes científics, participant en més de dotze investigacions científiques finançades. Aquests projectes han estat finançats per la Universitat Nacional de Cuyo, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) i la Comissió Europea (H2020), entre altres institucions.
Zamorano ha estat Visiting Scholar al Departament d'Administració de les Arts, Educació i Política de la Universitat Estatal d'Ohio (2012), professor associat de la UB (2017) i actualment imparteix classes a tres màsters diferents en diplomàcia, política i gestió culturals per a la UOC i la UB (amb la OIT i la UNESCO). Des de 2010 és membre del Centre d'Estudis de Cultura, Política i Societat (CECUPS). La seva recerca actual se centra en les noves formes de governança en el domini de la política cultural i en l'impacte de la internacionalització i el branding en el seu disseny i les seves orientacions actuals.

Publicacions
 

2018

Mariano Martín Zamorano. Joaquim Rius Ulldemolins., Lluís Bonet. 2018. “Autonomía y cooperación en los modelos federalizantes de política cultural. Análisis comparativo de los casos de Alemania, EEUU, Canadá, Suiza, Reino Unido y España”. Política y sociedad. 55 (1). 189-210.
Mariano Martín Zamorano. Lluís Bonet. 2018. “A conceptual framework on right and left-wing populist cultural policies: similitudes and differences from the Argentina case”. Cultural Policy and the People: the rise of Populism and the crisis of Political Pragmatism'. Istambul. Iletisim-İstanbul Bilgi University. Cultural Policy Yearbook 20. 75-87.
Mariano Martín Zamorano. Lluís Bonet. 2018. “The reshaping of the Ibero-American cultural diplomacy in the beginning of the XXI century: the declining of the Spanish historical hegemony?”. International Journal of Cultural Policy. 24(5). 664-680.

2017

Mariano Martín Zamorano. 2017. Introducción: Postpolítica y vigencia del nacionalismo en el Estado español. Debats. Revista de Cultura, poder y sociedad. . V. 131 (1).
Mariano Martín Zamorano. 2017. Governança de la política cultural, actorssubestatals i nacionalisme: un anàlisiscomparatiu a partir del cas espanyol. Debats. Revista de Cultura, poder y sociedad. . V. 131 (1).

2016

Mariano Martín Zamorano. 2016. Comunidad imaginada y gobernanza en la acción cultural exterior de Cataluña: entre la participación social y el corporativismo. Debats. Revista de Cultura, poder y sociedad. . V. 130 (1). 49 - 63.
Mariano Martín Zamorano. 2016. La transformación de las políticas culturales en Argentina durante la primera década kirchnerista: entre la hegemonía y la diversidad. Aposta. Revista de Ciencias Sociales. V. 70 . 53 - 83.
Mariano Martín Zamorano. Rius Ulldemolins, J. . 2016. ¿La diplomacia cultural, una política de Estado? Articulación y descoordinación intergubernamental en la acción cultural exterior del Estado español. REAF. 24. 115 - 154.
Mariano Martín Zamorano. Rius Ulldemolins, J. . 2016. La política cultural exterior en el Estado español: de la diplomacia cultural al branding de la marca país. Treinta años de políticas culturales en España. Participación cultural, gobernanza territorial e industrias culturales. Valencia . Universidad de Valencia. 393-421.
Mariano Martín Zamorano. 2016. Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory. Culture Unbound. V. 8 . 166 - 186.

2015

Mariano Martín Zamorano. Rius Ulldemolins, Joaquim. 2015. Spain's nation branding project Marca España and its cultural policy: the economic and political instrumentalization of a homogeneous and simplified cultural image. International Journal of Cultural Policy. V. 21-nº1. 20-40.
Mariano Martín Zamorano. Rodríguez Morató, Arturo. 2015. The cultural paradiplomacy of Barcelona since the 1980s: Understanding transformations in local cultural paradiplomacy. International Journal of Cultural Policy. V. 21-nº5. 554-576.
Mariano Martín Zamorano. Rius Ulldemolins, Joaquim . 2015. Federalism, cultural policies and identity pluralism: Cooperation and conflict in the Spanish quasi-federal system. . Publius: The Journal of Federalism. V. 45 -nº2. 167-188.

2014

Mariano Martín Zamorano. 2014. ¿Hacia un modelo sudamericano de política cultural? Singularidades y convergencias en Uruguay, Paraguay y Chile en el siglo XXI. European Review of Latin American and Caribbean Studies. 96. 5-35.
Mariano Martín Zamorano. Rius Ulldemolins, Joaquim. 2014. ¿Es España un Estado casi-federal en política cultural? Articulación y conflicto entre la política cultural del Estado central y la del gobierno de Cataluña. Revista d’Estudis Autonomics i Federals. nº19. 274-309.

2012

Mariano Martín Zamorano. 2012. La evolución de las políticas culturales del Paraguay: hegemonías y transformaciones. Cuadernos de Observación en Gestión y Políticas Culturales. nº1. 8-23.

2009

Mariano Martín Zamorano. 2009. ¿Genio o Ingenio? Historia del arte conceptual en Mendoza. Giróscopo. Revista del audiovisual y otros lenguajes. 215-233.