Mariano Martín Zamorano

Email: marianozamorano@ub.edu

Mariano Martín Zamorano és doctor en Gestió de la Cultura i el Patrimoni per la Universitat de Barcelona (UB). La seva tesi "La disputa sobre la representació exterior a les polítiques culturals contemporànies: el cas de la paradiplomàcia cultural de Catalunya", va rebre el Cum Laude i la Menció Internacional (2015). Zamorano té un Màster en Gestió Cultural (UB), és llicenciat i professor en Arts Visuals per la Universitat Nacional de Cuyo, Argentina, i també va realitzar el Grau en Història de l'Art a la mateixa Universitat. Actualment està cursant estudis de grau en Ciències Socials a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Al llarg de la seva carrera ha obtingut quatre beques de recerca individuals. L’any 2010 va obtenir una beca / contracte de Personal de Recerca en Formació (APIF-UB), que va facilitar la realització del seu doctorat.

Zamorano està especialitzat en les polítiques culturals públiques tant en l'àmbit nacional com internacional i té diverses publicacions en revistes científiques, llibres i capítols de llibres en aquests camps. Compta amb més de deu anys d'experiència en el disseny, coordinació i desenvolupament de projectes científics, participant en més de dotze investigacions científiques finançades. Aquests projectes han estat finançats per la Universitat Nacional de Cuyo, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) i la Comissió Europea (H2020), entre altres institucions.

Zamorano ha estat Visiting Scholar al Departament d'Administració de les Arts, Educació i Política de la Universitat Estatal d'Ohio (2012), professor associat de la UB (2017) i actualment imparteix classes a tres màsters diferents en diplomàcia, política i gestió culturals per a la UOC i la UB. També és investigador postdoctoral en el projecte europeu (H2020) UNCHARTED com part de l’equip de la UB que integra el seu consorci. Des de 2010 és membre del Centre d'Estudis de Cultura, Política i Societat (CECUPS).

Publicacions
 

2021

Mariano Martín Zamorano. 2021. “Cultural management in Paraguay: emergence and development of the discipline in a conservative and restricted cultural field”. Cultural Management and Policy in South America. New York. Palgrave. 106-125.
Mariano Martín Zamorano. Joaquim Rius Ulldemolins., Alexandre Gagnon Couture. 2021. “Culture, langue et diversité culturelle en Catalogne: la politique culturelle et ses IAP”. Culture, Language, and Cultural Diversity: Cultural Policy and its Policy Instruments. Ottawa. Presses de l'Université d'Ottawa.
Mariano Martín Zamorano. 2021. “Cultural policies in Madrid and Barcelona during the “governments of change” (2015-2019): Towards a post creative city?”. Cultural Policy in Europe: Cultural Rights, Management and Governance. New York. Routledge.

2020

Mariano Martín Zamorano. Lluís Bonet. 2020. “Citizen participation in liberal and illiberal European cultural policies”. Cultural policies in Europe: A participatory turn?. Toulouse. Éditions de l’Attribut. 63-89.
Mariano Martín Zamorano. 2020. “Nuevos actores de la diplomacia cultural, ciudades, sociedad civil, RRSS y entorno digital”. Informe sobre el estado de la cultura 2020. La acción cultural exterior de España. Madrid. Fundación Alternativas. 43-57.
Mariano Martín Zamorano. 2020. “El modelo emprendedor de políticas culturales y el destination branding: un análisis a partir del filme Vicky Cristina Barcelona”. EURE, Revista latinoamericana de estudios urbano-regionales. 46(139). 91-112.
Mariano Martín Zamorano. Lluís Bonet. 2020. “Cultural policies in illiberal democracies: a conceptual framework based on the Polish and Hungarian governing experiences”. International Journal of Cultural Policy. 26.

2019

Mariano Martín Zamorano. Lluís Bonet., Emmanuel Négrier. 2019. “Política y diplomacia cultural en las relaciones Euro-Latinoamericanas y caribeñas: génesis, discurso, praxis y prospectiva”. Retos de las relaciones culturales entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Barcelona. Quaderns Gescènic. 23-51.
Mariano Martín Zamorano. 2019. “Políticas culturales y democracia cultural en Madrid y Barcelona (2015- 2018): avances y condicionantes de dos proyectos con vocación constituyente”. NAVA. 3(2). 135-156.

2018

Mariano Martín Zamorano. Lluís Bonet. 2018. “The reshaping of the Ibero-American cultural diplomacy in the beginning of the XXI century: the declining of the Spanish historical hegemony?”. International Journal of Cultural Policy. 24(5). 664-680.
Mariano Martín Zamorano. Lluís Bonet. 2018. “A conceptual framework on right and left-wing populist cultural policies: similitudes and differences from the Argentina case”. Cultural Policy and the People: the rise of Populism and the crisis of Political Pragmatism'. Istambul. Iletisim-İstanbul Bilgi University. Cultural Policy Yearbook 20. 75-87.
Mariano Martín Zamorano. Joaquim Rius Ulldemolins., Lluís Bonet. 2018. “Autonomía y cooperación en los modelos federalizantes de política cultural. Análisis comparativo de los casos de Alemania, EEUU, Canadá, Suiza, Reino Unido y España”. Política y sociedad. 55 (1). 189-210.

2017

Mariano Martín Zamorano. 2017. Introducción: Postpolítica y vigencia del nacionalismo en el Estado español. Debats. Revista de Cultura, poder y sociedad. . V. 131 (1).
Mariano Martín Zamorano. 2017. Governança de la política cultural, actorssubestatals i nacionalisme: un anàlisiscomparatiu a partir del cas espanyol. Debats. Revista de Cultura, poder y sociedad. . V. 131 (1).

2016

Mariano Martín Zamorano. Rius Ulldemolins, J. . 2016. ¿La diplomacia cultural, una política de Estado? Articulación y descoordinación intergubernamental en la acción cultural exterior del Estado español. REAF. 24. 115 - 154.
Mariano Martín Zamorano. 2016. La transformación de las políticas culturales en Argentina durante la primera década kirchnerista: entre la hegemonía y la diversidad. Aposta. Revista de Ciencias Sociales. V. 70 . 53 - 83.
Mariano Martín Zamorano. 2016. Comunidad imaginada y gobernanza en la acción cultural exterior de Cataluña: entre la participación social y el corporativismo. Debats. Revista de Cultura, poder y sociedad. . V. 130 (1). 49 - 63.
Mariano Martín Zamorano. 2016. Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory. Culture Unbound. V. 8 . 166 - 186.
Mariano Martín Zamorano. Rius Ulldemolins, J. . 2016. La política cultural exterior en el Estado español: de la diplomacia cultural al branding de la marca país. Treinta años de políticas culturales en España. Participación cultural, gobernanza territorial e industrias culturales. Valencia . Universidad de Valencia. 393-421.

2015

Mariano Martín Zamorano. Rius Ulldemolins, Joaquim. 2015. Spain's nation branding project Marca España and its cultural policy: the economic and political instrumentalization of a homogeneous and simplified cultural image. International Journal of Cultural Policy. V. 21-nº1. 20-40.
Mariano Martín Zamorano. Rius Ulldemolins, Joaquim . 2015. Federalism, cultural policies and identity pluralism: Cooperation and conflict in the Spanish quasi-federal system. . Publius: The Journal of Federalism. V. 45 -nº2. 167-188.
Mariano Martín Zamorano. Rodríguez Morató, Arturo. 2015. The cultural paradiplomacy of Barcelona since the 1980s: Understanding transformations in local cultural paradiplomacy. International Journal of Cultural Policy. V. 21-nº5. 554-576.

2014

Mariano Martín Zamorano. 2014. ¿Hacia un modelo sudamericano de política cultural? Singularidades y convergencias en Uruguay, Paraguay y Chile en el siglo XXI. European Review of Latin American and Caribbean Studies. 96. 5-35.
Mariano Martín Zamorano. Rius Ulldemolins, Joaquim. 2014. ¿Es España un Estado casi-federal en política cultural? Articulación y conflicto entre la política cultural del Estado central y la del gobierno de Cataluña. Revista d’Estudis Autonomics i Federals. nº19. 274-309.

2012

Mariano Martín Zamorano. 2012. La evolución de las políticas culturales del Paraguay: hegemonías y transformaciones. Cuadernos de Observación en Gestión y Políticas Culturales. nº1. 8-23.

2009

Mariano Martín Zamorano. 2009. ¿Genio o Ingenio? Historia del arte conceptual en Mendoza. Giróscopo. Revista del audiovisual y otros lenguajes. 215-233.