Salvador Giner

M.A. , Ph.D. Universitat de Chicago. Estudis de postgrau a la Universitat de Colònia, Alemanya. Catedràtic de Sociologia, Universitat de Barcelona (1989-2004). Professor, cap de departament i catedràtic a les Universitats de Cambridge (King’s College), Reading, Lancaster i West London (Brunel) entre 1965 i 1989. Professor visitant a les Universitats de Roma, Autònoma de Mèxic, Puerto Rico, Costa Rica, Buenos Aires, Autònoma de Barcelona, Madrid i d’altres. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans (1995). Cofundador i President de l`Associació Catalana de Sociologia (1979), filial de l’IEC. Cofundador de l’Associació Europea de Sociologia . Director i professor de la Secció de Ciències Socials de la Universitat Catalana d’Estiu (1969-1975). Director i fundador de l’Institut d’Estudis Socials Avançats (CSIC).

Publicacions
 

2012

Salvador Giner. 2012. El origen de la moral. Barcelona . Península .

2010

Salvador Giner. 2010. El futuro del capitalismo. Barcelona . Península .
Salvador Giner. 2010. El teorema de la posibilidad. Revista Internacional de Sociología. V. 68, nº 1 . 9-18.

2008

Salvador Giner. 2008. Durkheim y Simmel, ¿Las dos vías de la sociología?. Revista Internacional de Sociología. 66:51. 9-17.
Salvador Giner. 2008. Civilización. Revista Española de Sociología . 9. 13-44.

2006

Salvador Giner. Pérez Yruela, Manuel . 2006. Contemporary Spanish Social Theory. Handbook of Contemporary European Social Theory. Londres . Routledge . 108-122.