Publicacions
 

2015

Sebastià Riutort Isern. 2015. Consum col·lectiu i ciutadania: una via per a l’apoderament social. Revista Catalana de Sociologia. 30. 33-46.
Sebastià Riutort Isern. Wagenaar, H.; Healey, P.; Laino, G.; Vigar, G.; Honeck, T.; Beunderman, J.; Van der Heijden, J. . 2015. The transformative potential of civic enterprise. Planning Theory & Practice. V. 16, nº 4. 557-585.
Sebastià Riutort Isern. 2015. Para otro futuro energético. Irrupción de actores socialmente innovadores en el contexto español. Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada. 174.

2014

Sebastià Riutort Isern. Montagut, T,; Vilà, G.; Llobet, M. . 2014. Social Innovations for social cohesion: Transnational patterns and approaches from 20 European cities.. eReader WILCO.
Sebastià Riutort Isern. 2014. Réplica a una ocurrencia más del capitalismo verde.. Sin Permiso.