“Barcelona´s Ciutat Oberta: Cultural policy´s new role in addressing global challenges”

Autor: 
Hannah Abdullah
Tipus publicació: 
Article de revista
Any: 
2018
Titol Llibre / Revista: 
CIDOB Policy Brief
Número revista: 
17