“Culture, langue et diversité culturelle en Catalogne: la politique culturelle et ses IAP”

Autor: 
Mariano Martín Zamorano
Tipus publicació: 
Capítol de llibre
Altres autors: 
Joaquim Rius Ulldemolins
Alexandre Gagnon Couture
Any: 
2021
Titol Llibre / Revista: 
Culture, Language, and Cultural Diversity: Cultural Policy and its Policy Instruments
Ciutat: 
Ottawa
Editorial: 
Presses de l'Université d'Ottawa