Critique and crisis reconsidered: reflections on Luc Boltanski's "De la critique"

Autor: 
Peter Wagner
Tipus publicació: 
Article de revista
Any: 
2010
Titol Llibre / Revista: 
Archives européennes de la sociologie
Número revista: 
V. 51, nº 3