Cultural Policy in Ibero-America – A Regional Perspective

Autor: 
Arturo Rodríguez Morató
Tipus publicació: 
Monogràfic
Altres autors: 
Mariano Martín Zamorano
Any: 
2018
Titol Llibre / Revista: 
International Journal of Cultural Policy
Número revista: 
Vol. 24, 2018 (5)
Editorial: 
Taylor & Francis
Aquest número especial de l'International Journal of Cultural Policy ofereix una visió general de les polítiques culturals a Iberoamèrica. A més d'articles centrats en el desenvolupament de polítiques culturals en països específics, inclou també articles que analitzen polítiques culturals particulars en una perspectiva transnacional, parant atenció a les seves múltiples transferències programàtiques. Altres articles d'aquest número se centren en el desenvolupament de la diplomàcia cultural i les xarxes institucionals dins d'aquesta àrea. D'aquesta manera, el número monogràfic pretén ressaltar els punts en comú entre els països i les relacions entre ells, oferint així una visió nova i més profunda del desenvolupament de polítiques culturals a la regió iberoamericana. Aquesta visió està informada per la noció de família de nacions proposada per Castle (1993), la rellevància de la qual en l'anàlisi d'una política cultural regional també s'avalua a través de la seva aplicació en aquest cas.
Arxiu: