Governança de la política cultural, actorssubestatals i nacionalisme: un anàlisiscomparatiu a partir del cas espanyol

Autor: 
Mariano Martín Zamorano
Tipus publicació: 
Article de revista
Any: 
2017
Titol Llibre / Revista: 
Debats. Revista de Cultura, poder y sociedad.
Número revista: 
V. 131 (1)