The limits of recognition: history, otherness and autonomy

Tipus publicació: 
Capítol de llibre
Altres autors: 
Fuster Peiró, Àngela L.
Any: 
2014
Titol Llibre / Revista: 
Annual of European and Global Studies
Editorial: 
Edinburgh University Press