The public sphere and the European Union's political identity

Autor: 
Juan Díez Medrano
Tipus publicació: 
Capítol de llibre
Any: 
2008
Titol Llibre / Revista: 
European Identity
Ciutat: 
Cambridge
Editorial: 
Cambridge University Press
Pàgines: 
81-108