Social Innovations for social cohesion: Transnational patterns and approaches from 20 European cities.

Autor: 
Sebastià Riutort Isern
Tipus publicació: 
Capítol de llibre
Altres autors: 
Montagut, T,; Vilà, G.; Llobet, M.
Any: 
2014
Titol Llibre / Revista: 
eReader WILCO