Línies de recerca

El CECUPS treballa en l’actualitat en cuatre línies d’investigació. Les cuatre estan connectades entre si i es retroalimenten a través de la participació en elles dels diferents investigadors. No obstant, són independents entre si pel que fa referència als seus objectius i plans de treball. Les línies en qüestió són les següents:


Art, cultura i creativitat

Coordinador responsable: Arturo Rodríguez Morató

Investigadors del grup participants: Arturo Rodríguez Morató; Peter Wagner; Jordi Alomar Payeras; María Victoria Sánchez Belando.


Política cultural y Diplomacia cultural

Coordinador responsable: Arturo Rodríguez Morató

Investigadors del grup participants: Arturo Rodríguez Morató; Mariano Martín Zamorano; Peter Wagner; Esperanza Bielsa; María Victoria Sánchez Belando.


Cultura i canvi social

Coordinador responsable: MaríaTrinidad Bretones Esteban

Investigadors del grup participants: Trinidad Bretones; Esperanza Bielsa; Arturo Rodríguez Morató; Peter Wagner; Joan Quesada.


Sociologia comparativa de la modernitat

Coordinador responsable: Peter Wagner

Investigadors del grup participants: Peter Wagner; Aurea Motta; Gerard Rosich; Nedimovic Svjetlana; Sergio Rocha.