Governança de la política cultural, actorssubestatals i nacionalisme: un anàlisiscomparatiu a partir del cas espanyol

Autor: 
Mariano Martín Zamorano
Publication type: 
Journal article
Year: 
2017
Book / Journal Title: 
Debats. Revista de Cultura, poder y sociedad.
Magazine number: 
V. 131 (1)