Convolvulus arvensis L. - BCN-D- 45

Herbari Docent
Nom comú:
Corretjola, corriola, camisola de la Mare de Déu, campanella, campaneta, cruatelles
Family:
Convolvulàcies
Herb number:
Locality:
Mataró.
Collectors:
J. Llistosella