Euphorbia characias L. - BCN-D- 61

Herbari Docent
Nom comú:
Lleteresa vera, lleteresa vesquera, lleteresa de vesc, bambollera, bofeguera
Family:
Euforbiàcies
Herb number:
Locality:
Valilrana: Mas de les Fonts. Baix Llobregat.
Collectors:
J. M. Ninot