Alyssum cuneifolium Ten. subsp. cuneifolium - BCN-S 1555

Brasicáceas
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Sota la Roca del Graller (Montsent)
Recolectores:
Guardiola, M. & Petit, A.
bcns1555ll.jpg
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici