Arabis soyeri Reuter & Huet subsp. soyeri - BCN-S 1753

Brasicáceas
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Sobre l'Estanho d'Escunhau
Recolectores:
Guardiola, M. & Petit, A.
bcns1753ll.jpg
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici