Onobrychis supina (Chaix) DC. - BCN-S 2035

Fabácias
Familia:
FABACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Els Boigots, Riera de Clarà, Berguedà
Recolectores:
Guàrdia Rúbies, R.
bcns2035llav.jpg
Consulta: