Trifolium repens L. - BCN-S 2040

Fabácias
Familia:
FABACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Els Boigots, Riera de Clarà, Berguedà
Recolectores:
Guàrdia Rúbies, R.
bcns2040ll.jpg
bcns2040_3.jpg
bcns2040_4.jpg
Consulta: