Quercus faginea Lam. - BCN-D- 218

Herbario Docente
Nom comú:
Roure valencià
Familia:
Fagàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Soler de Sant Pau, vora la Riera de Clarà. Berguedà.
Recolectores:
R. Guàrdia