Veronica ponae Gouan - BCN-S 1285

Otras familias
Familia:
SCROPHULARIACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Sota els Encantats
Recolectores:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici