Alyssum serpyllifolium Desf. - BCN-S 1304

Brasicáceas
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Sota Pala d'Eixe
Recolectores:
Petit, A. & Guardiola, M.
bcns1304ll.jpg
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici