Agrostis rupestris All. - BCN-S 1305

Otras familias
Familia:
POACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Sota el Muntanyó (entre Picardes i Cresta de l'Avió)
Recolectores:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici