Adonis pyrenaica DC. - BCN-S 1381

Otras familias
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Font del Graller
Recolectores:
Guardiola, M. & Petit, A.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici