Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. - BCN-S 1473

Brasicáceas
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Port de Ratera
Recolectores:
Petit, A. & Guardiola, M.
bcns1473ll.jpg
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici