Vicia peregrina L. - BCN-S 2041

Fabácias
Familia:
FABACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Els Boigots, Riera de Clarà, Berguedà
Recolectores:
Guàrdia Rúbies, R.
bcns2041ll.jpg
bcns2041_3.jpg
bcns2041_4.jpg
Consulta: