Vicia sepium L. - BCN-S 2042

Fabácias
Familia:
FABACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Els Boigots, Riera de Clarà, Berguedà
Recolectores:
Guàrdia Rúbies, R.
bcns2042ll.jpg
bcns2042_3.jpg
bcns2042_4.jpg
Consulta: