Ranunculus sceleratus L. - BCN 10939

Especies amenazadas
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Baix Ebre, Delta de l'Ebre, Punta del Fangar, pr. del Mas dels Bascos
Recolectores:
Pérez Haase, Aaron; Caño Pérez, Lidia & Corria, Robin