Asperula pyrenaica L. - BCN 44851

Especies amenazadas
Familia:
RUBIACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Solana de Llacs.
Recolectores:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert